PZU ubezpieczenie grupowe – PLUS

Do Kogo jest skierowane?
Ubezpieczenie Grupowe PZU skierowana jest przede wszystkim do pracowników oraz związków zawodowych, spółdzielni czyli formalnych grup. Jak wiadomo, każdy z ubezpieczycieli ma minimalną ilość osób która jest konieczna do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Tak jest również w przypadku, PZU zakłada że do zawarcia umowy potrzeba minimum 30 osób które są dodatkowo formalnie związane z daną grupą czyli podmiotem ubezpieczającym.

Do ubezpieczenia grupowego mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat, a sama ochrona trwa aż do ukończenia siedemdziesiątki (70 lat).

Ubezpieczenie Grupowe PZU – Korzyści

Polisa grupowa w firmie PZU zawierana jest na czas określony (np. 1 rok), a następnie jest przedłużana za obopólną zgodą pracownika i jego pracodawcy. Jest to typowe ubezpieczenie którego głównym zadaniem jest pełnienie funkcji ochronnej, nie gromadzi ona kapitału na przyszłość.

Ale Ubezpieczenie grupowe w PZU to nie tylko podstawowa ochrona, istnieje możliwość rozszerzenia polisy o tak zwane umowy dodatkowe, w ramach których wyróżniamy wiele typów:

1. Na wypadek śmierci ubezpieczonego która była spowodowana między innymi nieszczęśliwym wypadkiem czy też zawałem serca.

2. Śmierci członka rodziny – i rozumiemy tutaj najbliższą rodzinę ubezpieczonego czyli małżonka, dzieci czy rodziców.

3. Urodzenie dziecka – gdy urodzi się dziecko lub gdy nastąpi urodzenie zmarłego dziecka.

4. Na wypadek osierocenia dziecka.

5. Na wypadek problemów zdrowotnych ubezpieczonego w rozumieniu:

- Operacji

- Leczenia szpitalnego lub specjalistycznego

- Świadczenia usług medycznych w prywatnych placówkach medycznych

- Doraźnej opieki medycznej

6. Podczas utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego

7. Oraz kłopotów zdrowotnych w ramach których powstają takie zdarzenia jak: czasowa lub stała niezdolność do pracy, trwały uszczerbek zdrowia spowodowany przez zawał serca czy wypadek. Oraz wiele wiele innych.

Cennik – Ubezpieczenie Grupowe PZU

Nie wiele osób zdaje sobie sprawę że ubezpieczenie grupowe to tak naprawdę ubezpieczenie na życie, tylko przyjmuje ono formę ubezpieczania nas przez pracodawcę. Takie rozwiązanie daje możliwość osiągania profitów przez obie strony, pracownicy oraz ich rodziny mają zapewnioną ochronę na życie a pracodawca może generować sobie koszty.

Ochrona ubezpieczenia grupowego działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę. Oczywiście każdy z ubezpieczonych ma prawo kontynuować swoje ubezpieczenie w ramach indywidualnych warunków po odejściu z firmy. Składki w takim przypadku mogę być opłacane w różnych okresach. Miesięcznym, kwartalnym, półrocznym czy rocznym oczywiście cena składki będzie wyliczona na podstawie specjalnego cennik, lecz warto się dowiedzieć ile będzie to kosztować.