Finanse

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Jeżeli tutaj trafiłeś to zapewne zainteresował Cię temat sprzedaży lub kupna samochodu. Na naszej stronie znajdziesz gotowy wzór umowy kupna sprzedaży samochodu, maszyny rolniczej itp. Kupując czy sprzedając używany samochód – musisz spisać umowę kupna sprzedaży auta, poniżej znajdziesz wzór zgody z wytycznymi prawnymi. Po jego wypełnieniu będziesz mógł kupić lub sprzedać swój środek lokomocji. A już teraz przejdźmy do omówienia poszczególnych sekcji umowy.

Istota umowa kupna sprzedaży samochodu

Zawierając taką umowę sprzedający bądź zbywający zobowiązuje się przenieść własność nad pojazdem na osobę kupującą. Jak wiadomo wraz z jej zawarciem, należy wydać przedmiot umowy i jest to obowiązkiem osoby sprzedającej. Natomiast osoba kupująca powinna uiścić opłatę wskazanym sposobem i w danej kwocie na umowie. Nie raz zdarza się że firmy kupują samochody czy maszyny rolnicze/budowlane od osób fizycznych. Na ma co się bać!

Jeżeli sprzedajemy osobie fizycznej to spisujemy dane z dowodu osobistego bądź paszportu. Natomiast jeżeli sprzedaż odbywa się dla podmiotu prawnego czyli na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to należy zweryfikować kto w imieniu spółki może dokonywać zakupu (czyli kto jest osobą decyzyjną) z pomocą przyjdzie nam wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli w imieniu takie spółki wystąpi osoba która jest nie uprawniona do jej reprezentacji, umowa kupna sprzedaży będzie nie ważna a my możemy ponieść konsekwencje prawne.

Co zrobić po zawarciu umowy kupna sprzedaży?

Oczywiście kolejnym krokiem jeżeli do sprzedaży doszło, jest zabezpieczenie naszego egzemplarza umowy. W przypadku gdy to my zbyliśmy samochód, należy ten fakt zgłosić w wydziale komunikacji. Nic to nie kosztuje, i załatwiamy to najczęściej od ręki bez czekania w kolejkach. Powinniśmy otrzymać odpowiednie zaświadczenie od wydziału komunikacji. Dodam tylko ze idąc do urzędu, należy zrobić sobie kopię umowy oraz mieć ze sobą jej oryginał (do wglądu) a kopia dla urzędu. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie faktu sprzedaży do naszego dotychczasowego ubezpieczyciela. Gdy coś się stanie, to nie my zostaniemy obwinieni że spowodowaliśmy wypadek czy kolizję.

Urząd skarbowy – tutaj musimy zgłosić również fakt zbycia naszego samochodu oraz wypełnić druk PCC. Opłacając jednocześnie podatek od czynności cywilno prawnych. Wynosi on 2% od wartości. Niektóre osoby mogą otrzymać pismo o zakwestionowaniu wartości sprzedaży. Więc czasem lepiej nie zaniżać kwoty sprzedaży. A sprzedając samochód (do 5lat od produkcji) który był wypadkowy, należy to dodatkowo udokumentować!

Dokumenty które zostały utworzone podczas procesu kupna sprzedaży, należy trzymać co najmniej kilkadziesiąt lat! Jest to kwestia osobistego zabezpieczenia.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży auta?

Na początku nadmienię, że umowa nie musi być drukowana może być napisana odręcznie na kartce papieru. Musi być ona w pełni czytelna oraz minimum w dwóch egzemplarzach. Egzemplarze muszą być jednobrzmiące oraz na obu muszą się znaleźć podpisy obu stron lub ich prawnych przedstawicieli (czyli takich którzy posiadają odpowiednie upoważnienie).

Dane Sprzedającego (Zbywającego) – najważniejszą kwestią podając takie dane jest możliwość późniejszego zidentyfikowania takiej osoby. Należy podać adres zameldowania, numer pesel, numer dowodu osobistego. Jeżeli osoba sprzedająca jest tą samą osobą co osoba w dowiedzie rejestracyjnym samochodu, to adresy powinny być zbieżne.

Dane Kupującego (Nabywającego) – podajemy tutaj takie same dane jak w przypadku osoby zbywającej samochód. Ważne jest by posiadać numer dokumentu tożsamości oraz numer pesel wraz z adresem zamieszkania bądź zameldowania. Dane te będą potrzebne, gdy będziemy musieli je podać organom ścigania.

Dane Pojazdu – w tej sekcji najlepiej opisać takie informacje jak: marka pojazdu, model, jego numer nadwozia, numer rejestracyjny. Dodatkowo należy pamiętać żeby wpisać datę produkcji czy datę pierwszej rejestracji w kraju. Dodatkowo warto zawrzeć na umowie stan licznika. Niektórzy z prawników twierdzą żeby dopisać kolor samochodu.

Kwota transakcji – Jeżeli kupujemy bądź zbywamy samochód czy też maszyne budowlaną bądź rolniczą, obowiązkiem jest wpisanie na umowie kwoty transakcji. Bez tego zapisu umowa kupna sprzedaży zostanie uznana za nieważną. Dodatkowo należy wpisać w jakiej formie odbywa się rozliczenie czy jest to forma gotówkowa czy jest to też forma przelewu. Jeżeli była jakaś zaliczka to również należy to zapisać na umowie. Nadmieniając przy kwestii gotówki, należy potwierdzić zapłatę jak i otrzymanie płatności. Czasem warto spisać proste oświadczenie do umowy.

Dodatkowe dokumenty – jeżeli nasz pojazd posiada kartę pojazdu, to należy zawrzeć taką informacje na umowie. Jak również czasem stosuje się zapis o aktualnym numerze polisy OC.

Wady – jeżeli pojazd posiada wady (wypadek) to należy o tym napisać. Gdy nie jesteśmy pewni tego czy był bezwypadkowy, warto jednak nie pisać takiej informacji na umowie. Ważną sprawą jest by wykluczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Podpisy – na umowie muszą się znaleźć podpisy obu stron posiadających odpowiednie podstawy prawne.

Co sprzedający powinien nam wydać po zawarciu umowy?

Wraz z przeniesieniem własności, sprzedający powinien nam wydać:

  • Kluczyki do samochodu (wszystkie egzemplarze).
  • Dowód rejestracyjny.
  • Kartę pojazdu (jeżeli takowa istnieje).
  • Polisę OC wraz z potwierdzeniem zapłaty.
  • Umowa kupna sprzedaży samochodu sprowadzonego z zagranicy, powinna zawierać potwierdzenie wszelkich opłat celnych, środowiskowych itp.

    Pobierz umowę w formie PDF
    Pobierz umowę w formie DOC (Word)